Leg^isto helpanta alilandanoj pri lia restada permeso

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請

Bezonaj peparoj

(1)japano kio defaris el japana nacianeco
(2)alilandana bebo naskita en japanio
(3)alilandano kio restus en japanio sen surterig^a formalaj^o por alia
  rezono

  ekzemple usona armeano au~ lia familio kio perdis pozicio lau~
     kontrakto de pozicio inter Japanio kaj Usono

paperoj por akiri restada permeso

 1. 在留資格取得許可申請
 2. foto
 3. (1)→ dokumento atestanta lia nacianeco
  (2)→ dokumento atestanta lia naskig^o
  (3)→ dokumento atestanta la rezono
 4. dokumento interrespondanta lia agado en japanio
  (dokumento interrespondanta c^iu restada permeso)
 5. prezenti pasporto

Vi povas els^uti el 「 http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html(1)日本人が日本国籍を離脱した者
(2)日本で外国人の子が生まれた時
(3)その他の事由により、上陸の手続きを経ることなく日本に在留する事となる者
 ()アメリカ合衆国軍隊の構成員・軍属またはそれらの家族が日米地位協定上の
  地位を失った者

これらの方が在留資格を取得する為の書類

 1. 在留資格取得許可申請
 2. 写真
 3. (1)→ 国籍を証する書類
  (2)→ 出生したことを証する書類
  (3)→ その事由を証する書類 
 4. 日本での活動内容に応じた資料(各在留資格で違います)
 5. 旅券を提示

申請書は「 http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html 」からダウンロードできます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional